Reference

Použití autojeřábů v praxi při realizaci různých zakázek. Autojeřáby jsou v některých případech jedinou možnou technikou umožňující profesionální technické řešení při výstavbě a rekonstrukci staveb a jiných objektů.